Mariefred / Gripsholm
slottsteater

Den lilla unika hovteatern på Gripsholms slott färdi gställdes 1781 och uppfyllde kung Gustaf III:s önskan om en privatteater på lustslottet i Mariefred. Teatern skapades och inreddes i ett av de fyra rundtornen av arkitekt Erik Palmstedt som inspirerad av sina resor i Europa och Italien lät utnyttja tornets naturliga cirkelform för att skapa en intimare amfiteater. Palmstedts respekt för Palladisk arkitektur slår tydligt igenom i inredningen. Salongen förväntades erbjuda platser för ett sextiotal gäster med majestätsloge och ambassadörsloger inräknade. För ofrälse publik finns fortfarande i kupoltaket de s.k. lornjetterna genom vilka domestik och uppassning också kunde åse föreställningarna, ofta på kunglig uppmaning.

Idag är Gripsholms slottsteater en i sin helhet bevarad teatermiljö där scenens tågvind och kulisskällare står orörda sedan den sista hovföreställning som spelades – trettonhelgen 1785. Den kuliss som användes vid detta tillfälle då pjäsen "Drottning Kristina" spelades, står ännu på scenen. Idag används teatern enbart för mindre artistiska framträdanden av den intima art som Gustaf III själv avsåg. Scen och kulissmaskineri används dock inte utan skyddas som museimiljö.

 

Gripsholms slott
647 31 Mariefred
Sweden

www.kungahuset.se/royalcourt/royalpalaces