Wilno
Litewski Ros. Teatr Dramatyczny

Teatr mieszczący się na wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Starym Mieście, zbudowany został w 1913 roku według projektu Wacława Michniewicza i Aleksandra Parczewskiego. Architektura budynku łączy m.in.: elementy romańskie, renesansowe i barokowe. Wewnątrz budynku w Dużej Sali na uwagę zasługuje, tak stary jak sam teatr, żyrandol zdobiony maskami i kryształami. Budynek teatru stał się miejscem nie tylko interesujących wydarzeń teatralnych, ale i historycznych.

W 1917 roku odbyła się tu konferencja postulująca stworzenie niepodległego Państwa Litewskiego. Swoje triumfy na deskach tego teatru święcili m.in. Juliusz Osterwa ze swoim Teatrem Reduta, Aleksander Zelwerowicz, Borisas Dauguvietis, Antanas Škėma, Eimuntas Nekrošius. Od 1986 roku w teatrze działa Litewski Rosyjski Teatr Dramatyczny.

 

Lietuvos rusų dramos teatras
J. Basanavičiaus 13
LT-03108 Vilnius
Lithuania

www.rusudrama.lt