Halden
Fredrikshalds Teater

Norges best bevarte historiske teater innviet i 1838. Tegnet av ingeniøroffiser på Fredriksten festning B. N. Garben. I 1850 ble teateret utvidet med en selskapsavdeling – stuer og kjøkken. Bygningen er en klassisk empirebygning med symmetriske fasader. Bak teaterets oppføring sto medlemmer fra Det musikalske Selskab og Det dramatiske Selskab i Halden(Fredrikshald). En omfattende restaureringsprosess ble ferdig i 1982 da det også ble påbygd en ny garderobebygning. Det opprinnelige scenearrangementet med sidestilte kulisser er bevart.

Til Fredrikshalds Teater hører en stor kulissesamling – de eldste fra før teaterets tid. Et tidligere misjonshus er ombygget til kulissemagasin der vi med tida kan vise de gamle kulissene, som nå blir restaurert i samarbeid med Universitetet i Oslo. Teateret og kulissemagasinet eies av Stiftelsen Halden historiske Samlinger. Teateret drives som teater og arrangementssted etter antikvariske og museale krav.

 

Fredrikshalds Teater
Teatergata 3
Halden
Norway

www.ostfoldmuseene.no